COVID-19
Протокол № 3 от 15.09.2020

12.10.2020 (PDF, 1318.57 КБ)
Протокол № 2 от 30.06.2020

10.07.2020 (PDF, 1448.56 КБ)
Протокол № 1 от 17.03.2020

01.04.2020 (PDF, 1928.04 КБ)
Протокол № 4 от 26.11.2019

13.12.2019 (PDF, 713.74 КБ)
Протокол № 3 от 28.08.2019

24.09.2019 (PDF, 1519.68 КБ)
Протокол № 2 от 24.06.2019

15.07.2019 (PDF, 687.79 КБ)
Протокол № 1 от 26.03.2019

15.07.2019 (PDF, 1646.71 КБ)
Протокол № 3 от 28.08.2018

15.07.2019 (PDF, 1490.96 КБ)
Протокол № 4 от 3.12.2018

15.07.2019 (PDF, 1552.99 КБ)